Okres ochronny ryb 12431

Decydując się na połów w wodach PZW musimy pamiętać o tym, że jesteś zobowiązani do przestrzegania zasad związanych z wymiarami i okresem ochronnym danych gatunków ryb. Co oznaczają konkretne wymiary ryby? Przede wszystkim długość liczoną od czubku pyszczka do najdalszego punktu na płetwie ogonowej. Każda taka długość określona jest przepisami prawa. Ryby poniżej wytycznych muszą zostać niezwłocznie wypuszczone do wody. Dopiero za jakiś czas, gdy rybka podrośnie, będzie mogła zostać złowiona przez wędkarza.

Wymiary ochronne ryb na terenie Polski określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2001 roku.

Dlaczego ryby posiadają wytyczne dotyczące wymiarów oraz okresu ochronnego? Przede wszystkim dlatego, by zapewnić im ochronę oraz przetrwanie gatunku. W określonym czasie nie można łowić ryb ani podejmować czynności mogących zakłócić naturalny rytm biologiczny i tarło. Nie stosowanie się do tych praktyk będzie skutkowało odpowiedzialnością karną.

Okres ochronny

Nim zdecydujesz się na połów ryb, zapoznaj się z wymogami odnośnie wymiarów oraz okresów ochronnych danych ryb.

 • Amur – zgodnie z przepisami RAPR nie jest objęty wymiarem i okresem ochronnym. Jednakże są łowiska, gdzie taki wymiar może obowiązywać. Dlatego też zanim zaczniesz łowić ryby w konkretnej wodzie, upewnij się, czy na danym łowisku nie wprowadzono górnego lub dolnego wymiaru.
 • Boleń – posiada okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia. Wymiar ochronny tego gatunku to 40 cm.
 • Brzana – wymiar ochronny to 40 cm, a okres ochronny trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 • Certa – okres ochronny tego gatunku w rzece Wiśle pomiędzy zaporą we Włocławku a jej ujściem obowiązuje od 1 września do 30 listopada. W pozostałych odcinkach Wisły i innych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiar ochronny to 30 cm.
 • Głowacica – okres ochronny tej ryby przypada na czas od 1 marca do 31 maja, a wymiar ochronny wynosi 70 cm.
 • Jaź – to gatunek, który nie posiada okresu ochronnego, a jego wymiar ochronny wynosi do 25 cm.
 • Jelec – jest gatunkiem nieobjętym okresem ochronnym. Wymiar ochronny wynosi do 15 cm.
 • Karaś – gatunek nieobjęty ani okresem, ani wymiarem ochronnym.
 • Karp – nie ma okresu ochronnego, a wymiar ochronny to 30 cm.
 • Krąp – brak okresu i wymiaru ochronnego.
 • Leszcz – nie ma okresu ani wymiaru ochronnego.
 • Lin – nie jest objęty okresem ochronnym. Osobniki do 25 cm należy bezwzględnie wypuszczać.
 • Lipień – jest objęty ochroną od 1 marca do 31 maja, a jego wymiar ochronny wynosi do 30 cm.
 • Okoń – nie jest objęty okresem ochronnym, a wymiar ochronny wynosi do 18 cm.
 • Płoć – ryba ta nie jest objęta okresem i wymiarem ochronnym.
 • Pstrąg – okres ochronny pstrąga potokowego w Wiśle przypada od 1 września do 31 stycznia na odcinku od jej źródeł po ujście Sanu. Podobnie na samej rzece San oraz jej dopływach. Ten sam okres obejmuje rzekę Odrę do granicy z Czechami. Wymiar ochronny w wyżej wymienionych wodach to 25 cm, a w pozostałych 30 cm.
 • Sandacz – wymiar ochronny tej ryby wynosi do 50 cm, a okres ochronny przypada od 1 stycznia do 31 maja.
 • Sieja – ma okres ochronny od 1 października do 31 grudnia i wymiar ochronny do 35 cm.
 • Sielawa – nie posiada okresu ochronnego, a wymiar ochronny wynosi do 18 cm.
 • Sum – jego wymiar ochronny to 70 cm, a okres ochronny przypada od 1 listopada do 30 czerwca. W rzece Odrze, na odcinku od ujścia Warty do wód morskich, trwa on od 1 listopada do 31 maja.
 • Szczupak – okres ochronny obejmuje czas od 1 stycznia do 30 kwietnia. Wymiar ochronny to 50 cm.
 • Świnka – jest pod ochroną od 1 stycznia do 15 maja. Wymiar ochronny to 25 cm.
 • Tołpyga – nie jest objęta wymiarem i okresem ochronnym.
 • Troć – na odcinku rzeki Wisły do zapory we Włocławku okres ochronny obejmuje czas od 1 października do 31 grudnia. W pozostałym okresie obowiązuje zakaz łowienia troci w czwartki, soboty i niedziele. Na odcinku od zapory we Włocławku do ujścia Wisły troć jest chroniona od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego.
 • Węgorz – jest objęty okresem ochronnym między 15 czerwca a 15 lipca. Ponadto posiada wymiar ochronny 40 cm.
 • Wzdręga – wymiar ochronny tej ryby wynosi 15 cm, nie posiada natomiast okresu ochronnego.

W Polsce dużo ryb jest chronionych okresem ochronnym oraz konkretnymi wymiary. Nim wybierzesz się złowić konkretny gatunek, sprawdź czy nie jest akurat pod ochroną ze względu na tarło lub niewielki rozmiar.